Om oss

Vårt uppdraget är att jobba med trygghet, trivsel, delaktighet tillsammans med er som bor i Kållered!

Kålleredprojektet/Samhällsarbete i Kållered är en kommunal verksamhet som består av två samordnare och tio anställda gymnasieungdomar från Kållered som bland annat arbetar lokalt med demokratifrågor, arrangemang, läxhjälp till grundskoleelever och miljöfrågor.

I området har vi varit med och arrangerat trygghetsvandringar för att uppmärksamma otrygga miljöer, varit involverade i att pendeltunneln och tunneln vid Brattåsskolan blivit ommålade samt anordnat arrangemang som t.ex Våmmedalsfestivalen, språkcaféer, loppmarknad under hållbarhetsveckan och haft alkoholinformation till tonårsföräldrar.

Samhällsarbete i Kållered sker i samverkan mellan Kultur och fritidsförvaltningen, vi finansieras till dels av Skandia Fastigheter.